Veiligheid & dierenwelzijn

De dienst veiligheid & dierenwelzijn heeft tot doel om het welzijn, de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de gemeente te versterken.

De dienst luistert, informeert en begeleidt je naar gespecialiseerde diensten met wie hij nauw samenwerkt: gemeentelijke dienst, sociale diensten, milieudienst, politie.

De dienst veiligheid neemt initiatieven die systematisch en doelbewust anticiperen op risicofactoren in functie van het bevorderen of behouden van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de algemene of specifieke doelgroep.

Kortom, bij conflict, ongerustheid of nood aan informatie is de dienst veiligheid beschikbaar!

Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor dieren binnen hun grenzen en veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Om die redenen is het van belang dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt Wij hebben dit gedaan in de vorm van een charter. 

Onze leidraad was https://www.dierenbescherming.nl/

WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?