Conformiteitsattest voor huurwoningen

Het conformiteitsattest voor huurwoningen is verplicht.

Het reglement (bijlage) heeft als doel de kwaliteit van de woningen op de huurmarkt van Ternat op te volgen en te verbeteren waar nodig. Elke woning die wordt verhuurd, te huur of betalend ter beschikking wordt gesteld als hoofdverblijfplaats, zal moeten beschikken over een conformiteitsattest, een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Deze verplichting geldt voor bestaande huurovereenkomsten en nieuwe verhuringen. Het attest is geen verhuurvergunning.

Om te weten of een woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen is een onderzoek van de woning nodig. Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur, aan de hand van het technisch verslag, de kwaliteit van de woning en van het gebouw waarin de woning zich bevindt.

Checklist

Je kan jouw woning zelf, voor het inplannen van het woningonderzoek, controleren aan de hand van de checklist (bijlage).

Het technisch verslag (bijlage) is een controlelijst waarop de woningcontroleur de gebreken in de woning aanduidt.

Data

Data waarop het conformiteitsattest verplicht gesteld wordt:

 • 1 januari 2023 voor huurwoningen met bouwjaar 1899 en vroeger
 • 1 januari 2024 voor huurwoningen met bouwjaar 1900 tot 1918
 • 1 januari 2025 voor huurwoningen met bouwjaar 1919 tot 1935
 • 1 januari 2026 voor huurwoningen met bouwjaar 1936 tot 1950
 • 1 januari 2027 voor huurwoningen met bouwjaar 1951 tot 1960
 • 1 januari 2028 voor huurwoningen met bouwjaar 1961 tot 1970
 • 1 januari 2029 voor huurwoningen met bouwjaar 1971 tot 1979
 • 1 januari 2030 voor huurwoningen met bouwjaar 1980 tot 1989
 • 1 januari 2031 voor huurwoningen met bouwjaar 1990 tot 1999
 • 1 januari 2032 voor huurwoningen met bouwjaar 2000 tot 2008
 • 1 januari 2033 voor huurwoningen met bouwjaar 2009 tot 2018


Het bouwjaar is het jaar waarin de opbouw werd beëindigd, zoals gekend bij de FOD Financiën. Het conformiteitsattest is ongeacht het bouwjaar verplicht bij elke nieuwe te huuraanbieding vanaf 1 januari 2022

Voorwaarden

Je kan een conformiteitsattest aanvragen:

 • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
 • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij:

PROCEDURE / AANVRAAG

Je kan het attest aanvragen via het aanvraagformulier in bijlage:

 • ingevuld te versturen naar wonen@ternat.be.
 • aangetekend te versturen naar: Gemeente Ternat, Dienst wonen (ILV woonbeleid), Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat.
 • persoonlijk af te geven (tegen afgifte van ontvangstbewijs) aan de onthaalbalie van het gemeentehuis, dit na afspraak via 02 451 45 45.

Je krijgt een bevestiging van de aanvraag per post, mail of ontvangstbewijs (bij afgifte in het gemeentehuis). Je ontvangt binnen de 60 dagen na jouw aanvraag een beslissing (aflevering conformiteitsattest of weigering).

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

BEDRAG

De gemeenteraad heeft de vergoeding voor de aanvraag van een conformiteitsattest vastgesteld op € 105 (jaarlijks indexeerbaar).

GAS-geldboete

De verhuurder die geen conformiteitsattest kan afleveren kan bestraft worden met een administratieve geldboete van € 350. Lees meer in de gemeenteraadsbeslissing van 23/12/2021 in bijlage.