Wat moet u doen in geval van een ramp?

In geval van een ramp dient u zich te houden aan welbepaalde richtlijnen.

U zult verwittigd worden door rondrijdende politievoertuigen met luidsprekers, de verspreiding van de nodige berichten via VRT-radio en –tv, het meedelen via brief met De Post of per drager. 

Blijf binnen

Blijf binnen, waar u zich ook bevindt: thuis, op kantoor, op school, in een winkel of in uw wagen. Indien u zich buiten bevindt, stap dan ergens binnen waar u beschut bent en blijf daar tot het einde van het alarm. Breng iedereen die onbeschut is naar binnen: volwassenen, kinderen en huisdieren. 

Sluit ramen en deuren

Sluit ramen en deuren van uw woning en alles wat rook of gassen zou kunnen doorlaten. In de wagen sluit u de raampjes en het open dak en schakelt u de verwarming, ventilatie en airconditioning uit. 

Luister naar de radio of kijk TV
Stem af op VRT-radio of -tv. Deze omroepen delen u de nodige richtlijnen mee. 

Vermijd onnodig telefoneren

Grijp niet onnodig naar uw (vaste of mobiele) telefoon. De telefoonlijnen moeten vrij blijven voor de hulpdiensten. 

Laat uw kinderen op school

Uw kinderen zijn veilig op school. Hun leerkrachten kennen de vijf beschermende maatregelen en passen deze toe. Ga uw kinderen dus niet halen op school, u zou hen en uzelf in gevaar kunnen brengen.