Kinderopvang

Het lokaal bestuur Ternat heeft ervoor gekozen om alle kinderopvanglocaties digitaal in kaart te brengen via het gebruiksvriendelijke platform Opvang.Vlaanderen.

Opvang.Vlaanderen biedt naast een overzicht ook een kanaal aan waar een aanvraag tot opvang vlot ingediend en opgevolgd kan worden. Ouders die nog onbekend zijn met kinderopvang kunnen via de Wegwijzer het kinderopvanglandschap verkennen.

Ouders kunnen volledig zelfstandig een aanvraag indienen of kunnen hulp ontvangen bij het indienen van hun aanvraag via een Welzijnspunt.

Ook voor Ternat betekent het lokaal loket kinderopvang een meerwaarde. Doordat elke aanvraag tot kinderopvang in onze gemeente geregistreerd wordt via Opvang.Vlaanderen, worden de noden duidelijk in kaart gebracht. 

Op zoek naar opvang voor je baby of peuter?

Vind opvang voor jouw kind in Ternat via opvang.vlaanderen/.

Hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

Dan kan je, tijdens de openingsuren, terecht bij onze medewerkers van de dienst welzijn in het Sociaal Huis (Kapelleveld 10 te 1742 Sint-Katherina-Lombeek).

Beoordelingscriteria bij uitbreidingsrondes kinderopvang baby’s en peuters

De Vlaamse regering maakt regelmatig bijkomend middelen vrij om voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang te realiseren in Vlaamse steden en gemeenten. Soms gaan die middelen naar nieuwe plaatsen voor kinderopvang, soms naar een omzetting van bestaande plaatsen naar een hoger subsidieniveau. Wanneer de Vlaamse regering hiervoor geld vrijmaakt, lanceert Opgroeien (Kind en Gezin) een oproep. De Oproepen en beslissingen van Opgroeien kan je terugvinden op de website van Opgroeien.

(Toekomstige) organisatoren van kinderopvang kunnen intekenen op die oproep en een aanvraag voor subsidies indienen. Opgroeien (Kind en Gezin) vraagt aan de gemeente om bij zo’n uitbreidingsronde een advies te formuleren waarbij elke aanvraag een score krijgt. Die score wordt berekend aan de hand van beoordelingscriteria. Lees de beoordelingscriteria van de lokaal bestuur Ternat (zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad d.d. 21 december 2020) na.

Kinderopvang in Ternat

In Ternat staan ook volgende organisaties, beiden erkend door Kind & Gezin, in voor de kinderopvang voor baby’s en peuters (0 tot 3 jaar):

Sluiten

App van Ternat