Kindbeleid

Het lokale beleidsniveau staat dicht bij de leefwereld van kinderen, jongeren en jeugdwerk. Binnen een kind- en jeugdvriendelijk beleid is participatie essentieel.

De praktijk leert ons dat het effectief een verschil kan maken indien alle diensten en beleidsmakers, vanuit hun specifieke deskundigheid, gezamenlijk nadenken over bepaalde thema's die met kinderen en jongeren te maken hebben. Het perspectief van kinderen en jongeren kan daarin verrijkend en motiverend werken.

De verschillende vormen van overleg kunnen een instrument zijn om kind- en jeugdvriendelijkheid beter te verankeren in het beleid. Hierbij is het belangrijk te zoeken naar raakpunten binnen een breed veld van beleidsdomeinen zoals o.a. ruimte, sport, kinderopvang, onderwijs…