Seniorenbeleid

Het lokaal bestuur Ternat focust zich op het realiseren van een dynamisch seniorenbeleid.

Aandachtspunten hierbij zijn:
- het bevorderen van het sociale samenleven, de veiligheid, mobiliteit...
- het ondersteunen van de werking van organisaties en zo de samenwerking te vergroten.
- het aanbieden van een ruime waaier aan activiteiten, vorming, informatie...Verder zorgen we ervoor dat ouderen kunnen participeren aan het gemeentelijk beleid. Zo geeft de GOAR (Gemeentelijke OuderenAdviesRaad) advies over alle kwesties die senioren aanbelangen, ze bevordert de samenwerking in het seniorenwerk, organiseert activiteiten...