Seniorenproject: De (G)ouden Babbel

Eenzaamheid en isolement detecteren en bestrijden bij alleenstaande 80-plussers.

In het kader van het lokaal sociaal beleid is een samenwerking ontstaan tussen gemeente en OCMW, zowel op niveau van het beleid als op niveau van de diensten. Het lokaal sociaal beleidsplan formuleert een aantal doelstellingen en acties met betrekking tot het seniorenbeleid. We streven naar een inclusief ouderenbeleid met een laagdrempelige advies- en informatieverlening. 


Op initiatief van de schepen voor senioren is men vanuit de gemeentelijke dienst welzijn gestart met een project rond vereenzaming. In het kader van het sociaal huis ondersteunt ook het OCMW dit project. Uit de resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek bleek immers dat er toch wat alleenstaande 80-plussers eenzaam zijn. 
Het doel van dit mooie project is om in een eerste fase met geëngageerde vrijwilligers alle alleenstaande 80-plussers een bezoek te brengen om eventuele eenzaamheid en isolement te detecteren en te bestrijden. Zo is het de bedoeling om achteraf deze eenzame alleenstaanden regelmatig te bezoeken, te bellen of te integreren in het verenigingsleven dat in onze gemeente zo sterk georganiseerd is. 

Het project omvat het uitwerken van bezoekteams en dit allemaal met vrijwilligers ten gunste van alleenstaande hoogbejaarden (80-plussers). Het initiatief wordt gedragen door vrijwilligers die uit de actieve seniorengroep worden gerecruteerd. De gemeentelijke ouderenadviesraad heeft binnen dit project een ondersteunende rol. 

De meerwaarde van het project ligt in de realisatie van de participatie van de ouderen zelf, het aanboren van aanwezige potenties en talenten. In het project “De (G)ouden Babbel” ligt de gelegenheid om de participaties van ouderen te ontwikkelen tot het niveau van actief meewerken in het lokaal ouderenbeleid en dit met daad en woord.