Voorlopig rijbewijs M12

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Met dit voorlopig rijbewijs moet je met een begeleider je scholing voltooien om een rijbewijs voor een auto (categorie B) te behalen. Je kan je laten begeleiden door een persoon naar keuze.

De verplichte begeleider moet minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs met een geldige categorie B bezitten. Bovendien mag deze persoon de laatste 3 jaar niet vervallen zijn geweest van het recht tot sturen en moet hij voldaan hebben aan eventuele herstelexamens. De gegevens van de begeleider moet je vermelden op het aanvraagformulier en de begeleider moet dit formulier ook ondertekenen. Je moet minstens één begeleider kiezen en maximaal twee.

Met dit voorlopig rijbewijs mag je niet rijden van 22u tot 6u op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en wettelijke feestdagen. 

Dit voorlopig rijbewijs kan je niet vernieuwen of verlengen. Het voorlopig rijbewijs model 12 is 12 maanden geldig.

Voorwaarden

 • Je moet minimum 18 jaar oud zijn.
 • Niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theoretisch examen.
 • Je kan het aanvragen binnen de 3 jaar na het verstrijken van de geldigheidsdatum van uw voorlopig rijbewijs M18 of M36
 • Je bent verplicht om 6u praktisch onderricht bij een rijschool te volgen. Deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van je vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig.

Procedure

Je vraagt het voorlopig rijbewijs aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente waar je bent ingeschreven. Na 5 werkdagen kan het rijbewijs afgehaald worden.

Bedrag

Een voorlopig rijbewijs kost € 27.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Foto en handtekening voor het rijbewijs worden digitaal overgenomen van het register van de elektronische identiteitskaarten.

  Foto
  - een nieuwe foto wordt aangeboden en deze is héél sterk gelijkend met de foto op de identiteitskaart dan dient u geen nieuwe identiteitskaart aan te vragen.
  - als er duidelijke verschillen zijn zoals: wel of geen bril / hoofddoek, baard / snor / lang / kort haar, veel magerder of veel zwaarder...) kan de foto aanvaard worden indien een andere identiteitskaart wordt aangevraagd. De nieuwe foto wordt opgenomen in het register van de elektronische identiteitskaarten.

  Handtekening
  Indien u uw handtekening wenst te veranderen op uw rijbewijs volgt een gelijkaardige procedure. U plaatst uw nieuwe handtekening op een digipad waardoor uw handtekening gescand wordt. Een nieuwe identiteitskaart dient aangevraagd te worden zodat de nieuwe handtekening ook kan worden opgenomen in het register van de elektronische identiteitskaarten.

 • Het aanvraagformulier (externe link) met de gegevens en handtekening van de begeleider(s) die je hierop moet vermelden
 • Attest 6u praktisch onderricht bij een rijschool
 • Een begeleidersattest per begeleider. Dit attest krijgt de begeleider van de rijschool of de instructeur die hem de vorming heeft gegeven. Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend (of afgestempeld) zijn door de rijschool of de instructeur. 

Bedrag voorlopig rijbewijs M12: € 27
Hernieuwing na verlies: € 35
Hernieuwing na diefstal: € 27