Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider dient de begeleider zijn/haar gegevens te vermelden op het aanvraagdocument.
 • Foto en handtekening voor het rijbewijs worden digitaal overgenomen van het register van de elektronische identiteitskaarten.

  Foto
  - een nieuwe foto wordt aangeboden en deze is héél sterk gelijkend met de foto op de identiteitskaart dan dient u geen nieuwe identiteitskaart aan te vragen.
  - als er duidelijke verschillen zijn zoals: wel of geen bril / hoofddoek, baard / snor / lang / kort haar, veel magerder of veel zwaarder...) kan de foto aanvaard worden indien een andere identiteitskaart wordt aangevraagd. De nieuwe foto wordt opgenomen in het register van de elektronische identiteitskaarten.

  Handtekening
  Indien u uw handtekening wenst te veranderen op uw rijbewijs volgt een gelijkaardige procedure. U plaatst uw nieuwe handtekening op een digipad waardoor uw handtekening gescand wordt. Een nieuwe identiteitskaart dient aangevraagd te worden zodat de nieuwe handtekening ook kan worden opgenomen in het register van de elektronische identiteitskaarten.

Bedrag: € 27
Hernieuwing na verlies: € 35
Hernieuwing na diefstal: € 27