Beleid voor personen met een handicap

Het lokaal bestuur Ternat is zich bewust dat de leefomstandigheden van personen met een handicap en de uitdagingen die zij in het dagelijks leven ondervinden niet altijd evident zijn.
Daarom bieden we deze mensen een aantal instrumenten om hun leven te verbeteren

Minder Mobielen Centrale

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale.

Parkeerkaart

Personen met een handicap kunnen een bewonerskaart / parkeerkaart aanvragen.

Aanpassing verkeerssituatie

Wens je een onveilige of onaangepaste situatie in onze gemeente melden?
Mail dan naar mobiliteit@ternat.be. We bekijken wat mogelijk is om aanpassingen te verrichten voor minder mobiele personen.

Uitleendienst vzw Kruikenburg

De uitleendienst van vzw Kruikenburg, vereniging voor andersvaliden, is niet alleen toegankelijk voor haar leden maar ook voor alle andere inwoners van Ternat, Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle die al dan niet tijdelijk materiaal van de uitleenpost willen gebruiken. 

Tussenkomsten

Om je dagelijkse leven beter te kunnen organiseren kan je genieten van volgende tussenkomsten of kan je terecht bij diverse organisaties: