Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale (MMC). Je kan een rit aanvragen om o.a. familie te bezoeken, deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, boodschappen te doen, naar de dokter te gaan... Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen...) is echter niet mogelijk. 

VOORWAARDEN
- je woont in Ternat
- je kan je moeilijk verplaatsen
- je hebt een beperkt inkomen
- je hebt geen eigen vervoersmiddel
- je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap

PROCEDURE
- je vraagt je lidmaatschap voor de Minder Mobielen Centrale van Ternat aan bij de dienst zorg.
- zodra je lidmaatschap goedgekeurd is en je lidgeld betaald is, kan je ritten aanvragen.
- een rit vraag je minstens 2 werkdagen vooraf aan.

BEDRAG
Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt € 10 (voor 2 personen op zelfde adres in Ternat: € 15). Per rit betaal je een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt gemiddeld € 0,33/km.