Vervoer minder mobiele personen

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. Je kan een rit aanvragen om o.a. familie te bezoeken, deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, boodschappen te doen, naar de dokter te gaan... Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen...) is echter niet mogelijk. 

Voorwaarden

- je kan je moeilijk verplaatsen
- je hebt een beperkt inkomen
- je hebt geen eigen vervoersmiddel
- je kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

- je maakt je lid van de Minder Mobielen Centrale
- eens je lid bent, kan je ritten aanvragen
- de rit vraag je 48 uur op voorhand aan

Bedrag

Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt € 10. Per rit betaal je een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt gemiddeld € 0,30/km.