De gemeente in cijfers

De gemeente en het OCMW-openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, samen 'het lokaal bestuur', en het AGB Ternat hebben ervoor gekozen om op basis van artikel 594 van het Decreet Lokaal Bestuur een éénjarige meerjarenplan vast te stellen voor het eerste jaar van de bestuurs­periode.

Volgende onderdelen maken deel uit van het éénjarige meerjarenplan 2019:
- de strategische nota
- de financiële nota
- de toelichting

Als bijlage vind je het éénjarige meerjarenplan 2019 voor het lokaal bestuur en AGB.