Gemeenteraad

De gemeenteraad is de rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging van de ingezetenen en bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente.
De 25 leden van deze raad worden om de 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente die minstens 18 jaar oud zijn.
Tot de bevoegdheden van de gemeenteraad behoren onder meer: het opstellen van de begroting en het goedkeuren van de rekeningen, de benoeming van het personeel en het stemmen over de uitvoering van grote werken.
De gemeenteraad vergadert gemiddeld een tiental keer per jaar. Hij wordt voorgezeten door de gemeenteraadsvoorzitter. De vergaderingen zijn openbaar. 

In het kader van de 'openbaarheid van bestuur' kan je maandelijks de agenda van de gemeenteraad consulteren. 

Je kan de agenda ontvangen via mail, het volstaat dit aan te vragen via info@ternat.be
Deze wordt een week op voorhand verstuurd. Je wordt opgenomen in het adressenbestand. 

 

Samenstelling