Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat iedere gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn over een huishoudelijk reglement moet beschikken. Het bevat aanvullende maatregelen voor de werking van de raad.

Je kan het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn downloaden onderaan deze pagina.