Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOK-OO) is een adviesraad, met leden van het lokaal bestuur, kinderopvangaanbieders, gemeenteraadsleden, (groot)ouders, onderwijspartners, gezinsorganisaties…

Het LOK adviseert het lokaal bestuur bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en het aanbod rond opvoedingsondersteuning.