Noodplanning

Het behoort tot de specifieke opdracht van de lokale overheid om snel en efficiënt op te treden in een noodsituatie, in het bijzonder wanneer burgers bedreigd of getroffen worden, maar ook om preventieve maatregelen te voorzien om dergelijke noodsituaties te vermijden.

De veiligheid van onze burgers is dan ook het belangrijkste uitgangspunt van het lokaal bestuur om de lokale nood- en interventieplanning op een goede wijze te organiseren. Volgens de bepalingen van het K.B. van 16/02/2006, uitgewerkt in de Ministeriële omzendbrieven NPU-1, 2 en 3, dient elke gemeente een nood- en interventieplan op te maken.

Er bestaat een ‘gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP), dat het multidisciplinaire optreden regelt tijdens noodsituaties.
Dit GANIP wordt aangevuld met ‘bijzondere nood- en interventieplannen’ (BNIP’s), die opgesteld worden voor bijzondere risico’s die gelegen zijn op het gemeentelijke grondgebied.
Verder bestaan er ook nog monodisciplinaire plannen, die per discipline worden opgemaakt.

De veiligheidscel zorgt voor de opmaak en het up-to-date houden van zowel het GANIP als elk BNIP.

Verplichte melding van brand - en evacuatieoefeningen grondgebied Ternat

Op het grondgebied van de gemeente Ternat moet je alle brand – en evacuatieoefeningen melden aan de noodplanambtenaar van de gemeente.
In bijlage vind je een document dat je minstens 2 weken op voorhand uitsluitend overmaakt aan veiligheid@ternat.be
Het lokaal bestuur brengt dan het Hulpcentrum 112 op de hoogte zodanig dat niet nodeloos interventiediensten worden opgeroepen om uit te rukken.
Je onderschrijft het belang om deze (verplichte) procedure te volgen.