Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in Ternat. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Je kunt de subsidie aanvragen als je hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kan je een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Je bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijk gebied nl.: in agrarisch gebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat, in parkgebied, in bosgebied, in buffergebied of in groengebied.

Je houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de kleine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement (zie onderaan deze pagina).

Bedrag

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement je aanlegt of beheert.

Meer info

Lees het reglement / download het aanvraagformulier in bijlage.

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen als u hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kunt u een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijke gebied:

  • in agrarisch gebied
  • in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
  • in natuurgebied
  • in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat
  • in parkgebied
  • in bosgebied
  • in buffergebied
  • of in groengebied.

U houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de kleine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.

Bedrag

Bedrag

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement u aanlegt of beheert.