Subsidie inzaaien van een bloemenweide

De gemeente Ternat heeft het biodiversiteitscharter ondertekent op 8 april 2013. In navolging van dit charter en gelet op de moeilijke situatie waarin bijenvolken zich op dit ogenblik vertoeven, wil de gemeente het inzaaien van bloemenweides aanmoedigen.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • je moet kunnen aantonen dat je (mede-)eigenaar of gebruiker bent van het perceel.
  • de subsidie omvat zowel het bewerken als het inzaaien van de grond.
  • het ingezaaide perceel situeert zich binnen de gemeentegrens van gemeente Ternat.
  • minimum oppervlakte ingezaaide bloemenweide: 5 m².

Gedurende de bloeiperiode van de bloemenweide is elke activiteit of handeling welke schade kan toebrengen aan de bloemenweide verboden.

Bedrag

De subsidie bedraagt € 2 per m² met een maximum van € 150 per mede-eigenaar of gebruiker. Het reglement kan jaarlijks worden geëvalueerd.

Meer info

Lees het reglement / download het aanvraagformulier in bijlage.