Subsidie onderhoud monumentale bomen

De gemeente Ternat heeft tientallen monumentale bomen, ofwel bomen die ouder dan 80 jaar zijn. Van deze bomen zijn een groot deel in particulier bezit. In veel gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd gecombineerd met een bijzondere schoonheid of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving.

Het gemeentelijk bomenbeleid kent geen bijzondere bescherming of verzorging voor bomen met een monumentaal karakter: alle bomen zijn even waardevol. Om particuliere eigenaren die in bezit zijn van oude waardevolle bomen tegemoet te komen is deze subsidieregeling ingesteld.

Er zijn drie voorwaarden waaraan bomen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie:
 1. De boom moet een minimale leeftijd van 80 jaar hebben.
 2. De boom dient voldoende gezond te zijn en een levensverwachting te hebben van minimaal 10 jaar.
 3. De boom moet verder voldoen aan één van de volgende criteria:
 - is beeldbepalend voor de omgeving;
 - is cultuurhistorisch waardevol: standplaats is een belangrijk plek in de (lokale) geschiedenis;
 - is dendrologisch waardevol: zeldzame soort of variëteit;
 - is natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol: is het een moederboom, herbergt de boom bijzondere planten en/of dieren;
 - heeft zeldzaamheidswaarde: omvang, hoogte, ouderdom of anderszins opvallend in provinciaal of landelijk perspectief.

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:
- je moet kunnen aantonen dat je (mede-)eigenaar van de boom bent met een uittreksel van het kadastraal register.
- jouw boom is 80 jaar of ouder.
- jouw boom staat binnen de gemeentegrens van de gemeente Ternat.
- er moet sprake zijn van noodzakelijk onderhoud aan de boom.
- de offerte voor de onderhoudsbeurt moet zijn opgesteld door een boomverzorgingsbedrijf, die de ouderdom van de boom schat en het uiteindelijk onderhoud zal uitvoeren.

Bedrag

De subsidie kan eens per 15 jaar worden aangevraagd en is maximaal 50% van de vastgestelde, gemaakte en bewezen kosten voor het onderhoud, tot een bedrag van maximaal € 5.000 per eigenaar. De uitbetaling kan enkel gebeuren na gunstige controle van de omgevingsambtenaar.

Meer info

Lees het reglement / download het aanvraagformulier in bijlage.