Dierenwelzijn

Binnen de grenzen van een gemeente bevinden zich tal van dieren.
De inwoners houden verschillende gezelschapsdieren, zoals honden, katten en konijnen. In het buitengebied en op enkele plaatsen binnen de bebouwde kom bevinden zich landbouwhuisdieren, zoals varkens, koeien en paarden. De grootste groep dieren wordt gevormd door in het wild levende dieren zoals vogels en muizen..
Tegenover al deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. Zo bestaan er zorgplichten met betrekking tot dieren en mogen we niet zomaar alles doen met dieren. Omdat juist dieren in een dorp in hoge mate van de mens afhankelijk zijn. Dieren horen bij de samenleving. Waar mensen leven, zijn dieren en veel mensen beschouwen een huisdier als een volwaardig gezinslid. Een gemeente zonder dieren zou minder levendig en veelzijdig zijn en zou zelfs een saaie uitstraling krijgen. Alle dieren, zowel gehouden dieren als in het wild levende dieren, verdienen dan ook onze zorg en aandacht. Daar is iedereen het over eens.

Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor dieren binnen hun grenzen en veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren. Om die redenen is het van belang dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn en een diervriendelijk beleid opstelt Wij hebben dit gedaan in de vorm van een charter.

Onze leidraad was https://www.dierenbescherming.nl/

DOELSTELLINGEN

  • op eigen initiatief advies uitbrengen en voorstellen formuleren over alle zaken op het gemeentelijk niveau die dierenwelzijn aanbelangen
  • op vraag van het college, de gemeenteraad en gemeentelijke diensten adviezen verstrekken
  • onderling overleg en samenwerking bevorderen tussen alle belanghebbende actoren

Bestel je huisdiersticker

Verschillende Vlaamse steden en gemeenten stellen een huisdiersticker ter beschikking aan hun burgers. Door deze sticker op het raam of de deur van een woning te kleven, kan een bewoner aan de hulpdiensten laten weten hoeveel én welke huisdieren in een huis aanwezig zijn. Zo wil de Vlaamse overheid het aantal huisdieren dat sterft in een woningbrand drastisch verminderen.

De Vlaamse overheid deed in het voorjaar van 2018 alle steden en gemeenten het voorstel om gebruik te maken van één uniforme huisdiersticker. Door de grote respons op dit aanbod loopt op dit moment een extra bestelronde. Nog tot en met 31 maart 2019 kunnen steden en gemeenten de uniforme huisdiersticker via onderstaand formulier bestellen. 

Ik wil wel zo'n sticker. Hoe geraak ik hieraan?

Vraag hem aan onthaal van het gemeentehuis.

Weidedieren

Weidedieren kunnen de koude veel beter verdragen dan mensen. Vocht en tocht zullen ongetwijfeld veel schadelijker zijn dan een beetje vorst. Maar het is wel zo dat vrieskou en sneeuwval grazende dieren in moeilijkheden kunnen brengen. Dieren die buiten verblijven bij vriesweer moeten in goede conditie zijn (niet te mager en een goede wintervacht hebben). Piepjonge en oudere dieren horen niet thuis op een weide als het vriest. Ook schapen en geiten zijn minder koudebestendig en hou je dus beter binnen. De dieren moeten kunnen beschikken over een droog ligbed en een schuilhok beschermend tegen wind en neerslag.
Ze moeten voldoende drinkwater hebben en dienen regelmatig bijgevoederd worden. Verder moet de bodem van de wei droog zijn.
Zo zegt de wet: ‘natuurlijke beschutting of schuilhok is verplicht op de weide!’

Bij elke weide kan een bordje aangebracht worden met contactgegevens van de eigenaar.

Ik wel zo’n affiche. Hoe geraak ik hieraan?

Bestel het via veiligheid@ternat.be
Zo kan men sneller ingrijpen voor een dier in nood.

MEER INFO