Dierenwelzijn

De doelstellingen voor dierenwelzijn zijn:

  • op eigen initiatief advies uitbrengen en voorstellen formuleren over alle zaken op het gemeentelijk niveau die dierenwelzijn aanbelangen
  • op vraag van het college, de gemeenteraad en gemeentelijke diensten adviezen verstrekken
  • onderling overleg en samenwerking bevorderen tussen alle belanghebbende actoren

Meer info: 'Ternat, diervriendelijke gemeente'