Veiligheidscel

Omdat nood- en interventieplanning vraagt om een multidisciplinaire aanpak, wordt er per gemeente een veiligheidscel opgericht. Deze veiligheidscel staat in voor:

 • de opmaak en de actualisatie van de nood- en interventieplannen;
 • het organiseren van de oefeningen;
 • het evalueren van noodsituaties en oefeningen;
 • het opmaken van de risico-inventaris en -analyse;
 • het organiseren van de voorafgaande informatie over de nood- en interventieplanning;
 • de burgemeester zit de veiligheidscel voor.
  Hij wordt bijgestaan door een vertegenwoordiger van elke discipline, en door de ambtenaar verantwoordelijk voor de nood- en interventieplanning.

In Ternat is de veiligheidscel als volgt samengesteld:

 • de burgemeester (voorzitter);
 • de ambtenaar belast met de nood- en interventieplanning (secretaris);
 • discipline 1: een officier van de brandweer;
 • discipline 2: de federale gezondheidsinspecteur en een contractant nood- en interventieplanning van de FOD Volksgezondheid;
 • discipline 3: de officier bestuurlijke politie;
 • discipline 4: een officier van de civiele bescherming;
 • discipline 5: de communicatieambtenaar van het lokaal bestuur;
 • een aantal deskundigen van technische dienst, huisartsen, Rode Kruis, Vlaamse Kruis, ...