Dienst Zorg

Onze dienstverlening focust zicht hoofdzakelijk op senioren (65+), mantelzorgers en personen met een beperking of een welbepaalde zorggraad. Maar ook overige hulp en zorgvragen kunnen hier uiteraard in aanmerking komen.

Heb je een algemene zorg- of welzijnsvraag of wens je een fysieke afspraak te maken met één van onze medewerkers? Dat kan tijdens de openingsuren, na afspraak.

Onze dienst heeft een brede kennis van het lokale zorg- en welzijnslandschap en we kunnen je voor heel wat zaken de juiste hulp aanbieden.

het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tot een nieuwe overheidsdienst: het Departement Zorg. Deze overheidsdienst verenigt de Vlaamse bevoegdheden rond zorg én welzijn.