Dienst Welzijn

De dienst welzijn zet zich in voor verschillende doelgroepen: senioren, mensen met een beperking, gezinnen (opvoedingsondersteuning), nieuwkomers...

Ze zet ook, samen met vrijwilligers, Fairtrade en internationale samenwerking op de kaart in Ternat.

We werken aan een warm onthaalbeleid, met aandacht voor etnisch-culturele diversiteit. Via het Praatcafé leren verschillende Ternattenaren mekaar en de gemeente beter kennen.

WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT?