Secretarie

Het secretarie is het zenuwcentrum van de gemeentelijke administratie. 

Ze staan in voor het voorbereiden, opvolgen en afwerken van de college- en gemeenteraadszittingen. Ze verzorgen eveneens de logistieke ondersteuning en kanalisatie van de documenten van en voor de gemeentediensten en bestuurders. 

Volgende taken behoren eveneens tot deze dienst:

  • opstellen van de notulen van het schepencollege 
  • opstellen van de notulen van de gemeenteraad
  • nazicht en aanpassen besluiten College en gemeenteraad
  • opstellen en verzenden van de agenda voor het schepencollege en de gemeenteraad
  • overmaken van de beslissingen aan diensten en instanties
  • behandeling / beantwoorden van de briefwisseling in verband met de algemene zaken van het gemeentebestuur
  • interne verdeling van poststukken aan de gemeentelijke diensten voor verdere uitvoering en gevolg
  • inzagerecht in het reglement van Openbaarheid van Bestuur (Zie onderaan deze pagina)
    - inzagerecht bestuursdocumenten
Sluiten

Vacature: medewerker onthaal en kassa Sportcentrum Puls