Secretarie

Het secretarie is het zenuwcentrum van de gemeentelijke administratie. 

Het staat hoofdzakelijk in voor het voorbereiden, opvolgen en afwerken van de college- en gemeenteraadszittingen. Verder verzorgt het eveneens de logistieke ondersteuning en kanalisatie van de documenten van en voor de gemeentediensten en bestuurders. 

Volgende taken behoren eveneens tot deze dienst:
- opstellen van de notulen van het schepencollege 
- opstellen van de notulen van de gemeenteraad
- nazicht en aanpassen besluiten College en gemeenteraad
- opstellen en verzenden van de agenda voor het schepencollege en de gemeenteraad
- overmaken van de beslissingen aan diensten en instanties
- behandeling / beantwoorden van de briefwisseling in verband met de algemene zaken van het gemeentebestuur
- interne verdeling van poststukken aan de gemeentelijke diensten voor verdere uitvoering en gevolg
- inzagerecht in het reglement van Openbaarheid van Bestuur (Zie onderaan deze pagina)
- inzagerecht bestuursdocumenten