Autonoom Gemeentebedrijf - Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat ten hoogste uit de helft van het aantal gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht. Zowel gemeenteraadsleden als niet-gemeenteraadsleden kunnen tot de Raad van Bestuur toetreden.

De Raad van Bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen om de doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf Ternat te verwezenlijken. Daarnaast controleert de Raad van Bestuur het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Ternat.

De samenstelling vind je hieronder.

In het kader van de 'openbaarheid van bestuur' kan je de besluitenlijsten van de zittingen van het AGB consulteren. De besluitenlijsten van de zittingen vanaf 2019 kan je consulteren via de RAADPLEEGOMGEVING.

Samenstelling