Basisonderwijs

INSCHRIJVINGEN
BASISSCHOLEN TERNAT
SCHOOLJAAR 2021-2022

Welkom!
Hier vind je info over de inschrijvingsprocedure voor kleuters- en lagereschoolkinderen in de Ternatse basisscholen voor het schooljaar 2021-2022.
Er wordt, op basis van de geboortecijfers, voor het schooljaar 2021-2022 geen capaciteitsprobleem verwacht. Je kan bijgevolg zelf kiezen bij welke school je je aanmeldt om in te schrijven. Er wordt gewerkt met 2 voorrangsperiodes: broers, zussen én kinderen van het eigen personeel. Na deze voorrangsperiodes kan iedereen vrij inschrijven.

Belangrijk:
Ten gevolge van corona worden dit jaar geen opendeurdagen georganiseerd door de scholen. Indien ouders dit wensen kunnen ze contact opnemen met de school van hun keuze om een afspraak te maken. Deze afspraak wordt ingepland en verloopt conform de coronamaatregelen. 

WIE KAN INSCHRIJVEN?
> alle kinderen geboren in 2019 moeten zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar 2021-2022 nog niet naar school mogen en pas starten op 1 september 2022!
> kinderen die van school willen veranderen.

WANNEER EN HOE INSCHRIJVEN?

1.
Voorrang voor kinderen met een broer of zus op de school van keuze. Aanmelden tijdens de voorrangsperiode van 1 maart tot en met 11 maart 2021.
> de school communiceert naar alle leerlingen die reeds op school zitten.
> ouders volgen de procedure opgelegd door de school.

2. Voorrang voor kinderen van personeelsleden op de school van keuze. Aanmelden tijdens de voorrangsperiode op 12 maart 2021.
> de school communiceert naar alle personeelsleden.
> ouders volgen de procedure opgelegd door de school.

3. Vrije inschrijvingen. Aanmelden vanaf 15 maart 2021 om 10u.
> via de aanmeldingslink op de website van de school.
> ten vroegste vanaf 28 maart 2021 neemt de school contact op om een afspraak te maken en de inschrijving te realiseren.
> de inschrijving kan enkel afgehandeld worden bij voldoende vrije plaatsen.
> de volgorde van aanmelden wordt gerespecteerd.

INSTAPDATA KLEUTERS
Is jouw kleuter al drie jaar of ouder, dan hoef je geen rekening te houden met deze instapdata. Je vindt de instapdata in het beeld rechtsboven.

HOEVEEL VRIJE PLAATSEN ZIJN ER IN DE SCHOLEN?
Deze worden bekendgemaakt vóór de start van de inschrijvingen. De lijst wordt vervolgens geüpdatet voor de start van de vrije inschrijvingsperiode.

De volledige inschrijvingsregels vind je hier terug.

Beschikbare plaatsen - situatie op 15 maart 2021: zie lijst in bijlage.

HULP NODIG?
Beschik je net over een computer of internet, neem dan contact op met de school of met één van onderstaande organisaties. Zij helpen je graag verder tijdens de openingsuren. Maak vooraf een afspraak!
- Bibliotheek Ternat - Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat
02 451 45 90 - bibliotheek@ternat.be
- Sociaal Huis / OCMW - Kapelleveld 10, 1742 Ternat
02 451 45 40 - welzijn@ternat.be

Raadpleeg de flyer in bijlage.

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL De Kiem - WAMBEEK

Langestraat 4 - 1741 TERNAT
02 582 72 13 
secretariaat.wambeek@gbsdekiem.be
http://wambeek.gbsdekiem.be/
Directie (waarnemend): Maarten ROESEMS

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL De Kiem - LOMBEEK

Nieuwbaan 6 - 1742 TERNAT
053 66 04 73
secretariaat.lombeek@gbsdekiem.be
http://www.lombeek.gbsdekiem.be
Directie (waarnemend): Sarah VAN RECKEM

BASISSCHOOL De Brug

Statiestraat 35a -1740 TERNAT
02 582 93 29
secretariaat@debrugternat.be
http://www.debrugternat.be
Directie: Marijke ROELANDTS en Pascal BLIJKERS

VRIJE BASISSCHOOL De Droomgaard

De Droomgaard I
Meersstraat 5 - 1742 TERNAT
02 582 18 84
directie@dedroomgaard.be
http://www.dedroomgaard.be
Directie: Ludwig MARISSENS - Nele COPPENS

De Droomgaard II
Dahlialaan 1 - 1742 TERNAT
053 66 67 27
directie@dedroomgaard.be
http://www.dedroomgaard.be
Directie: Ludwig MARISSENS - Nele COPPENS

Go! GEMEENSCHAPSONDERWIJS Horizon

Keizerstraat 35 - 1740 TERNAT
02 582 52 76
directie.horizon@ringscholen.be
http://www.bshorizon.be
Directie: Sylvie STRUYF

Financiële steun

Schooltoeslag (Groeipakket)