Bijzonder Plan van Aanleg

De gemeente beschikt niet over een APA (Algemeen Plan van Aanleg), wel over drie goedgekeurde BPA's (Bijzondere Plannen van Aanleg):

- BPA D'Hoef: M.B. 24/10/2008
- BPA begraafplaats: goedgekeurd volgens M.B. 27/07/1998
- BPA Geeroms: M.B. 24/10/2008