Bomen in bosverband

Het kappen van bomen in bosverband wordt geregeld via een kapmachtiging. Een kapmachtiging kan op verschillende soorten kappingen betrekking hebben: dunningskappen, groeps- of zoomsgewijze kappingen of kaalkap. In geval van kaalkap dient de oorspronkelijk bosoppervlakte onvoorwaardelijk behouden te blijven; een kapmachtiging wordt dan uitsluitend afgeleverd onder de voorwaarde van herbossing!

Deze kapmachtiging wordt aangevraagd bij en afgeleverd door het Agentschap Natuur & Bos. De aanvraag wordt gericht aan de provinciale buitendienst van de afdeling Bos en Groen. Alvorens de kapmachtiging afgeleverd wordt, wordt een terreincontrole uitgevoerd. Een afschrift van de kapmachtiging wordt bezorgd aan het gemeentebestuur van Ternat.

Een kapmachtiging is niet vereist wanneer de kappingen opgenomen werden in een goedgekeurd beheerplan (bosbeheerplan of beheerplan voor erkende of aangewezen natuurreservaten).

Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen (ziekte of plaag) kan een "noodkapping" toegestaan worden. In beide gevallen moeten 6 maanden na de kapping herstelmaatregelen voorgesteld worden.

Sluiten

Vacature: medewerker onthaal en kassa Sportcentrum Puls