Cultuurbeleid

De vrijetijdsraad kreeg de opdracht de gemeenteraad en het College van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beleid van het CC De Ploter, de gemeentelijke openbare bibliotheek, de sportinfrastructuur, de jeugdinfrastructuur en het vrijetijdsbeleid in het algemeen.

De raad van beheer heeft adviesbevoegdheid over alle aspecten van het vrijetijdsbeleid en heeft recht op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid inzake dit beleid. Deze raad is bovendien bevoegd voor de programmering van CC De Ploter, de bib, de sport- en jeugddienst.

De Ternatse vrijetijdsraad wordt gekozen uit de politieke fracties in de gemeenteraad, adviesraden (cultuur-, sport- en jeugdraad) en geïnteresseerde burgers.