Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties een document waarin 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn opgenomen. Ze worden de Sustainable Development Goals genoemd of in het kort SDG’s. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat de wereld tegen 2030 een betere plek is om in te leven. Voor iedereen!

De SDG’s op een rij
17 SDG’s, dat betekent 17 doelstellingen om samen te werken aan een betere wereld. Een wereld waarin er geen plaats is voor armoede en ongelijkheid, waarin iedereen welzijn en vrede ervaart en waarin we onze planeet beter beschermen. Je kunt ze herkennen aan 17 kleurrijke tegels, elk met hun bijpassend icoon.

SDG’s in de wereld, in België én in Ternat!
Ook België ondertekende de 17 doelstellingen. Om deze te kunnen behalen, moet iedereen meewerken: burgers, bedrijven, verenigingen en overheden op alle niveaus.

Ternat zette al heel wat stappen om de SDG’s te betrekken in hun beleid. Zo ondertekende het college van burgemeester en schepenen de SDG-engagementsverklaring (zie bijlage). De SDG’s werden opgenomen in het bestuursakkoord 2020-2025 en in de meerjarenplanning van onze gemeente.