Energiebesparende maatregelen lokaal bestuur Ternat

Stijgende energieprijzen… We worden er helaas dagelijks mee geconfronteerd. Net als iedereen op privé vlak op zoek gaat naar maatregelen om de energiefactuur waar mogelijk te laten dalen, moeten we dit als lokaal bestuur ook doen.

Het bestuur werkt al verschillende jaren aan een energiezuinig patrimonium en openbaar domein. Zo was er in december 2021 52% van de openbare verlichting verLED. De doelstelling is 100% verLEDding tegen 2024. Daarnaast maken we, stap per stap werk van een zo energiezuinig mogelijk patrimonium. 

Op lange termijn maken we verder werk van de vermindering van het energieverbruik in de gemeentelijke infrastructuur. We streven naar energie neutrale openbare gebouwen door in te zetten op installatie van zonnepanelen, isolatie, LED- verlichting, vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie,..

De energiecrisis dwingt ons echter om te versnellen en verder te gaan. Het college van burgemeester en schepenen keurde een bijkomend pakket energiebesparende maatregelen goed.

Doven openbare verlichting

In samenwerking met Lennik, Roosdaal, Liedekerke en Dilbeek werd er in overleg met Fluvius – de netbeheerder van de openbare verlichting – beslist de straatverlichting te doven.

Vanaf 29 oktober 2022, met het ingaan van het winteruur, wordt de openbare verlichting van zondagavond t.e.m. donderdagavond volledig gedoofd tussen 23u en 5u. Op vrijdag- en zaterdagavond blijft de verlichting branden. In praktijk gaat de openbare verlichting voor het eerst uit op zondagavond 30 oktober 2022 om 23 uur.

Besparing in de openbare gebouwen van Ternat (gemeentehuis, Sociaal Huis, CC De Ploter, GBS De Kiem…)

 • De temperatuur in alle bureauruimtes wordt verlaagd naar 19 graden.
 • Lichten worden (waar mogelijk) gedimd.
 • Bewegingssensoren van de verlichting worden korter ingesteld.
 • We verminderen het aantal koelkasten.
 • We verminderen het aantal branduren van de infoborden.
 • We vervangen de servers.
 • De ingestelde temperatuur van de branders wordt verlaagd.

Besparing in sportcentrum De Puls

 • De temperatuur en lichtsterkte in de sportzalen wordt verlaagd.
 • We verlagen de temperatuur van het zwembad en de douches.
 • Het debiet en de tijdsduur van de douches worden ook verlaagd.
 • Het nachtregime van de luchtgroepen wordt vervroegd.

Besparing op het openbaar domein in Ternat

 • De branduren van de Led-schermen worden beperkt.
 • De fontein wordt stilgelegd.
 • Sfeerverlichting wordt beperkt/gedoofd.
 • We beperken kerstverlichting tijdens de kersperiode.

Tot slot zetten we in op sensibilisering: sluiten van deuren, doven van verlichting, nemen van de trap, uitschakelen van elektrische toestellen na gebruik…

Sluiten

Vacature: administratief medewerker burgezaken en onthaal