Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Foto en handtekening voor het rijbewijs worden digitaal overgenomen van het register van de elektronische identiteitskaarten.

  Foto
  - een nieuwe foto wordt aangeboden en deze is héél sterk gelijkend met de foto op de identiteitskaart dan dient u geen nieuwe identiteitskaart aan te vragen.
  - als er duidelijke verschillen zijn zoals: wel of geen bril / hoofddoek, baard / snor / lang / kort haar, veel magerder of veel zwaarder...) kan de foto aanvaard worden indien een andere identiteitskaart wordt aangevraagd. De nieuwe foto wordt opgenomen in het register van de elektronische identiteitskaarten.

  Handtekening
  Indien u uw handtekening wenst te veranderen op uw rijbewijs volgt een gelijkaardige procedure. U plaatst uw nieuwe handtekening op een digipad waardoor uw handtekening gescand wordt. Een nieuwe identiteitskaart dient aangevraagd te worden zodat de nieuwe handtekening ook kan worden opgenomen in het register van de elektronische identiteitskaarten.

BEDRAG

Definitief rijbewijs: € 27
Hernieuwing na verlies: € 35
Hernieuwing na diefstal: € 27