Genealogische opzoekingen (stamboom)

OPZOEKINGEN IN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTEĀ 

Volgende akten van de burgerlijke stand kunnen door iedereen geraadpleegd worden:

- geboorteakten ouder dan 100 jaar
- huwelijksakten ouder dan 75 jaar
- overlijdensakten ouder dan 50 jaar

Deze registers bevinden zich in de bibliotheek. Wie inzage wenst neemt eerst contact met de bibverantwoordelijke via 02 451 45 90 of bibliotheek@ternat.be.

De opzoekingen gebeuren binnen de kantooruren.