Genealogische opzoekingen (stamboom)

OPZOEKINGEN IN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE 

> over een periode van meer dan 100 jaar geleden kan je schriftelijk, mits duidelijke motivering, de opzoeking aanvragen aan:
College van burgemeester en schepenen
Gemeentehuisstraat 21 
1740 Ternat

Na toelating van het College dien je telefonisch contact op te nemen met de dienst burgerzaken. De opzoekingen kunnen gebeuren binnen de kantooruren.

over een periode recenter dan 100 jaar geleden kan je schriftelijk aanvragen bij:
Rechtbank van Eerste Aanleg 
Poelaertplein 1
1000 Brussel

Met deze toelating van de Rechtbank kan je opzoekingen verrichten tijdens de kantooruren. Neem hiervoor eerst telefonisch contact met de dienst burgerzaken.