Gewestplan

Ternat situeert zich in gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse goedgekeurd op 7 maart 1977 bij Koninklijk Besluit. Het gewestplan heeft een verordende kracht en bepaalt de bodembestemmingen binnen het gewest.

Er is een gedeeltelijke gewestplanwijziging goedgekeurd bij Ministerieel Besluit d.d. 24/07/2000.