Inname openbaar domein

De aanvraag voor het plaatsen / organiseren van een kraan, stelling, verhuiswagen, bouwmaterialen, signalisatie, nadars, parkeerverbod, buurtfeest, verhuis, collecten op openbare weg…
Geen enkel werk op de openbare weg, hetzij voetpad of rijbaan, mag worden uitgevoerd dan na machtiging door het gemeentebestuur.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in.

Voorwaarden

De aanvraag dient minstens 5 werkdagen vóór de geplande werkzaamheden gevraagd te worden.