Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Een integratietegemoetkoming is bedoeld als compensatie voor bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven (‘integratie’).

VOORWAARDEN

 • je handicap moet erkend worden
 • je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België

PROCEDURE

Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online vragenlijst invullen. Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen. De Directie-generaal Personen met een handicap gaat op basis van deze lijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties en bij je arts of specialist. Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing. Als je recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvang je deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Kan je de vragenlijst niet online invullen, kom dan naar de dienst burgerzaken. Breng je identiteitskaart (+ pincode) en het rekeningnummer (van de begunstigde) mee.

BEDRAG

De hoogte van je tegemoetkoming hangt af van:

 • je gezinssamenstelling
 • het belastbaar inkomen van je gezin
 • de impact van je handicap op je dagelijks leven

UITZONDERINGEN

Je komt misschien in aanmerking voor een integratietegemoetkoming als je:

 • jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent
  • een kind ten laste hebt
  • een handicap gekregen hebt na het wegvallen van het recht op kinderbijslag
 • als je als buitenlander bent ingeschreven in het bevolkingsregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of het register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie
  • afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of student
  • staatloos
  • vluchteling
  • echtgenoot van, wettelijk samenwonend met of gezinslid van één van de bovenstaande personen
  • tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen

INFO | Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid