Inzageloket

Met de invoering van de omgevingsvergunning is er een grondige hervorming van het vergunningenlandschap in Vlaanderen doorgevoerd. De vroegere stedenbouwkundige vergunning, de milieu-, verkavelings- en natuurvergunning zijn geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Momenteel kan je als burger het volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken via het inzageloket. Je dient niet meer langs te komen op het gemeentehuis.
Inwoners kunnen het volledige dossier digitaal inkijken, het Inzageloket begeleidt de burger ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure/het dossier.

Raadpleeg het inzageloket

Indien je toch wenst langs te komen voor meer informatie over het dossier of je het dossier niet terugvindt via het inzageloket kan je nog steeds een afspraak maken met met onze dienst.