Jeugdraad

Oproep nieuwe leden jeugdraad

De jeugdraad wil mee nadenken over de jeugd in Ternat. Ze is de stem van de jeugd in het beleid van onze gemeente. Ze proberen meer aandacht te vragen voor kinderen en jongeren in alle thema’s die hen aanbelangen: fuiven, spelen, verkeersveiligheid, mobiliteit, woonbeleid...

De jeugdraad geeft advies over deze thema’s, maar zet ook zelf acties op om hiervoor de aandacht te vragen. Ze brengt de jeugdverenigingen bij elkaar en probeert zo mee te zorgen voor een dynamische werking.

In de jeugdraad zetelen jongeren waaronder afgevaardigden van de jeugdverenigingen maar ook andere geïnteresseerde jongeren. Heb jij zin om me te denken over het jeugdbeleid in onze gemeente, samen iets te organiseren, jouw stem te laten horen...?

Contacteer dan de Ternatse jeugdraad via jeugd@ternat.be.