Jeugdraad

De jeugdraad is de stem van de jeugd in het beleid van de gemeente. Ze proberen meer aandacht te vragen voor kinderen en jongeren in alle thema’s die hen aanbelangen, zoals fuiven, spelen, verkeersveiligheid, mobiliteit, woonbeleid,...

De jeugdraad geeft advies over deze thema’s, maar zet ook zelf acties op om aandacht te vragen voor deze thema’s. 
In de jeugdraad zetelen jongeren, waaronder afgevaardigden van de jeugdverenigingen maar ook andere geïnteresseerde jongeren.

Contacteer de Ternatse jeugdraad via ternatsejeugdraad@gmail.com