Mantelzorgpremie

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in jouw directe omgeving? Dan ben je een mantelzorger.
Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgpremie van het lokaal bestuur Ternat moet je als mantelzorger:

  • op het zelfde adres in Ternat gedomicilieerd zijn als de zorgbehoevende
  • dagelijks en onbezoldigd extra thuiszorg aanbieden aan de zorgbehoevend

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • woont reeds 3 jaar in Ternat
  • heeft dagelijks hulp nodig bij het wassen, aankleden, eten, drinken...
  • heeft een attest ‘erkenning als zwaar zorgbehoevende’ van de Vlaamse zorgverzekering of jouw zorgkas of voor minderjarigen een attest van het verhoogd Groeipakket en zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
  • inkomenscriteria: attest verhoogde tegemoetkoming voorleggen.

Lees meer in het reglement mantelzorg in bijlage.

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie aan via de dienst zorg. Tijdens een huisbezoek verricht een maatschappelijk werker een sociaal onderzoek om na te gaan of de mantelzorger in aanmerking komt voor een mantelzorgpremie van het lokaal bestuur Ternat.

Verlof voor mantelzorg

Als je erkend bent als mantelzorger, kan je gedurende een bepaalde periode minder of niet werken om zo doorlopende of regelmatige hulp en bijstand te kunnen verlenen aan een zorgbehoevende persoon.

Op de website van de RVA lees je hoe je het mantelzorgverlof aanvraagt.

Erkenning als mantelzorger

Je vraagt je erkenning als mantelzorger aan via je ziekenfonds.