Mantelzorgpremie

Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in jouw directe omgeving, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen.

VOORWAARDEN
Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgpremie van het lokaal bestuur Ternat moet de mantelzorger:
- op het zelfde adres in Ternat wonen als de zorgbehoevende
- minstens 5 jaar in Ternat wonen of gewoond hebben
- dagelijks en onbezoldigd extra thuiszorg aanbieden aan de zorgbehoevende

De zorgbehoevende:
- woont thuis (zelfstandig of inwonend)
- heeft dagelijks hulp nodig bij het wassen, aankleden, eten, drinken...
- heeft een score van minstens 35 op de BEL-profielschaal (= indicatiestelling bij de Vlaamse zorgverzekering/Dienst voor Gezinszorg). Deze indicatiestelling moet opgemaakt worden door een maatschappelijk werker van het OCMW Ternat.

PROCEDURE
De mantelzorger vraagt de premie aan via de dienst zorg. Tijdens een huisbezoek verricht een maatschappelijk werker een sociaal onderzoek om na te gaan of de mantelzorger in aanmerking komt voor een mantelzorgpremie van het lokaal bestuur Ternat.