Melden van vissterfte in openbare wateren

De waterkwaliteit in onze waterlopen verbetert, waardoor er opnieuw meer vis voorkomt. Goed nieuws! Maar dat betekent ook dat calamiteiten die vissterfte veroorzaken een grotere impact kunnen hebben.
Om vissterfte te voorkomen of in te dijken, is een snelle en gecoördineerde aanpak door verschillende diensten belangrijk. 

HOE MELDEN?

De gemeentelijke milieudienst is – net als bij andere milieuklachten – het eerste aanspreekpunt waar burgers vissterfte of vissen in nood kunnen melden.

Voor dringende oproepen buiten de kantooruren zijn er vaak afspraken met de lokale politiezone en/of de lokale brandweerzone.

De waterbeheerder is verantwoordelijk voor alle acties die op een waterloop genomen worden. Mogelijks doet hij hiervoor een beroep op de lokale brandweerdienst, bijvoorbeeld om de waterloop te beluchten of kadavers op te ruimen. In dat geval kan je de kosten aan de waterbeheerder doorrekenen.