Milieuraad

Het doel van de milieuraad is de gemeente adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, adviseren inzake alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het grondgebied van onze gemeente, informeren en sensibiliseren,...

De milieuraad vergadert minstens 4 x per jaar over diverse onderwerpen zoals: laanbeplantingen, plantactie, actuele onderwerpen met betrekking tot de gemeente, bespreken afvalbeleid, kom op tegen kankerproject, infostanden op diverse activiteiten, promoten hoogstammige fruitbomen,...