Milieuraad

Het doel van de milieuraad is de gemeente adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, adviseren inzake alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het grondgebied van onze gemeente, informeren en sensibiliseren...

De milieuraad vergadert minstens 4x per jaar over diverse onderwerpen zoals: laanbeplantingen, plantactie, actuele onderwerpen met betrekking tot de gemeente, bespreken van het afvalbeleid, Kom op tegen Kanker-project, infostanden op diverse activiteiten, promoten hoogstammige fruitbomen...

Samenstelling