Parochies in Ternat

Federatie Ternat omvat 4 parochies: Sint-Gertrudis, Sint-Katharina, Sint-Jozef en Sint-Remigius.
Alle info over geschiedenis, vieringen, gebeurtenissen, catechese, contactgegevens… kan je terugvinden op deze website.

PASTORIJ & PAROCHIESECRETARIAAT
E.H. Chris Butaye
Borredam, 29, 1740 Ternat
chris_butaye@hotmail.com - 0486 618 398 - 02 582 12 67

KERKFABRIEK
De kerkfabriek is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die belast is met de zorg voor de materiële voorwaarden die de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan mogelijk maken.
De kerkfabriek is belast met het onderhoud en de bewaring van de kerk van de parochie en met het beheer van de goederen en de gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.
De kerkraad bestaat uit vijf leden en de door het erkend representatief orgaan aangestelde verantwoordelijke van de parochie of zijn vervanger, die er van rechtswege deel van uitmaakt.

PAROCHIES
Onze parochies willen een gemeenschap van mensen zijn waarin het eeuwenoude geloofsverhaal op een nieuwe en creatieve manier mag weerklinken. Ook vandaag hopen we met elkaar en anderen op zoek te gaan naar hoe we zinvol en gelukkig vanuit ons geloof kunnen leven.
Verschillende werkgroepen en bewegingen maken deel uit van onze parochies. Tegelijk hopen we dat u kan thuiskomen in onze gemeenschappen.
We staan voor de uitdaging om intense en aanstekelijk gelovige gemeenschappen te vormen. Van harte welkom!

Bekijk in bijlage de parochies & parochiezalen in Ternat.