Politieraad

De politiezone wordt bestuurd door 2 bestuursorganen, nl.het politiecollege en de politieraad:
- het politiecollege  bestaat uit de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen.
- de politieraad bestaat uit gemeenteraadsleden van elke gemeente in de politiezone.

De Wet op de Geïntegreerde politie (WGP) bepaalt dat in de meergemeentezones een politieraad wordt opgericht. Een gedeelte van de bevoegdheden van de gemeenteraden zijn overgeheveld naar de politieraad in een meergemeentezone. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en aanwervingen.

De voorzitter van het politiecollege zit de vergaderingen van de Politieraad voor.
De agenda van de politieraad wordt vastgelegd in het Politiecollege. Je kan de agenda en verslagen consulteren in het blok hiernaast.

Het aantal leden van de politieraad varieert volgens de samengevoegde bevolking van de verschillende gemeenten die samen de politiezone vormen. De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentezone zijn van rechtswege lid van de politieraad. Voor politiezone TARL (Ternat / Affligem / Roosdaal & Liedekerke) zijn deze leden gemeenteraadsleden van de 4 gemeenten. Je vindt raadsleden van Ternat in de samenstelling hieronder.

Samenstelling