Retributie voor de herstelling of aanpassing van het voetpad door de gemeentelijke werkliedendienst

Voor de herstelling van het voetpad ingevolge nieuw- of verbouw van woningen wordt voor herstellingen aangerekend: 
- boordstenen 5 euro per lopende meter
- voetpad 25 euro per m²

Lees meer hierover in de bijlage.