Rijksregisternummer

Ieder persoon in België heeft een identificatienummer of ook het nationaal nummer genoemd of rijksregisternummer van de natuurlijke personen.
Het nummer bevat 11 cijfers:

- een eerste groep van zes cijfers gevormd door de geboortedatum in de volgorde: jaar, maand, dag.

- een tweede groep van drie cijfers, ter identificatie van de personen die op dezelfde dag geboren zijn.
Dit reeksnummer is paar voor een vrouw en onpaar voor een man.

- een derde groep van twee cijfers, die een controlegetal vormen op grond van de 9 voorafgaande cijfers.

Vindt u uw rijksregisternummer niet en hebt u het nodig, dan kunt u het persoonlijk (niet telefonisch) opvragen bij de dienst burgerzaken - afdeling bevolking.

Iedereen die in het rijksregister ingeschreven is heeft het zogeheten recht op mededeling van de informatiegegevens die met hem of haar in verband staan en in het rijksregister zijn opgeslagen.

Zijn uw gegevens onnauwkeurig, onvolledig of zelfs onjuist, dan heeft u het recht om ze te laten verbeteren.