Rioolaansluiting

Indien je nog niet beschikt over een rioolaansluiting, dien je deze tijdig aan te vragen, eventueel gecombineerd met de drinkwateraftakking.
Een standaard rioolaansluiting neemt, van de voorbereiding tot de eigenlijke uitvoering, al gauw enkele weken in beslag. De situering van de woning en de aansluiting moeten immers grondig bekeken worden. Bovendien moeten de plannen van andere nutsvoorzieningen in je buurt aangevraagd worden. Uit veiligheidsoverwegingen kan je best niet zomaar een put graven zonder te weten wat er nog in de ondergrond aan kabels en leidingen ligt.

Procedure

Wat moet je doen voor de aansluiting op de openbare riolering?
De aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel werd toevertrouwd aan Farys.
De rioolaansluiting gebeurt vanaf de rooilijn tot op de openbare riool. Toezichtputjes moeten door de bouwheer zelf op het eigen perceel aangelegd worden. We raden aan om 2 toezichtputjes te plaatsen om een eventuele afkoppeling in de toekomst eenvoudig te kunnen uitvoeren.

Meer info

Meer informatie vind je terug op www.farys.be