Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

De provincie wil een kader scheppen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Hoeveel woningen moeten er nog gebouwd worden en waar?
Moeten er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden, waar moeten ze gelegen zijn en hoe groot zouden ze moeten zijn?
Welke ruimte moet er vrijgehouden worden voor natuur en landbouw?

Op al dit soort vragen probeert het structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) een antwoord te bieden. Het is een beleidsdocument waarin je kan terugvinden hoe we de ruimte in de toekomst willen organiseren. Vanaf 1 december 2004 is het RSVB in werking.

In het structuurplan zijn een aantal opties en selecties van toepassing op Ternat. In de gewenste natuurlijke structuur worden verschillende natuurverbindingsgebieden geselecteerd op het grondgebied Ternat. 

De provincie wil in de gewenste nederzettingsstructuur de stedelijke gebieden en de goed ontsloten geselecteerde kernen ontwikkelen. Zo wordt een halt toegeroepen aan de verdere versnippering. Ternat zelf wordt geselecteerd als hoofddorp, Sint-Katherina-Lombeek als woonkern, Essenehoek als woonkern en Wambeek als kern in buitengebied.
In de gewenste economische structuur is Ternat een specifiek knooppunt omwille van de belangrijke impact op de werkgelegenheid en heeft vooral een rol in logistieke activiteiten en in de distributie..

Ternat behoort tot de deelruimte 'Verdicht Netwerk', subgebied Aalst-Ninove-Brussel. Dit gebied krijgt een rol van een doorgangsgebied met verblijfskarakter en dient de residentiële druk van de omliggende open ruimtegebieden op te vangen. Wonen, werken en recreëren gebeuren er in een verstedelijkte open ruimte.

Meer info

www.vlaamsbrabant.be (ruimtelijke ordening)