Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) is een wetenschappelijk onderbouwde visie hoe we in Vlaanderen met de schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid tot 2007. Tegen dan moet een nieuw structuurplan de taak overnemen voor de periode tot 2017.

Vlaanderen open en stedelijk, dat is de rode draad doorheen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. We moeten de resterende open ruimte maximaal beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. 

Het RSV brengt Ternat onder binnen de Vlaamse Ruit, een stedelijk netwerk op internationaal niveau. In dit stedelijk netwerk worden stedelijke en economische ontwikkelingen gestimuleerd, rekening houdend met de eigenheid van het gebied.
De gemeente Ternat wordt integraal gerekend tot het buitengebied. De structuurbepalende functies van dit gebied zijn natuur en bos, landbouw, wonen en werken. Ternat wordt, omwille van haar tewerkstellingsfunctie, opgenomen in de lijst van de specifiek economische knooppunten. 

De Vlaamse Regering heeft op 17.12.2010 een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld (Besluit VR 17 december 2010). 
De bindende bepalingen werden op 16.02.2011 bekrachtigd door het Vlaams Parlement (Decreet 25 februari 2011). Het gaat voornamelijk om een actualisering van het cijfermateriaal.

Meer info

RSV Website