Schepencollege / Vast Bureau

Het schepencollege en het vast bureau vergaderen wekelijks. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van de gemeente, het neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.
Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Hieronder vind je de samenstelling met bevoegdheden van het schepencollege / vast bureau.
De bevoegdheid financiën is een bevoegdheid van het voltallige college, gelet op de grote uitdagingen op dit vlak.

De besluitenlijsten van de zittingen van schepencollege en vast bureau zijn kan je raadplegen via 'Agenda en verslagen' rechtsonder. Alle besluitenlijsten van de zittingen vanaf juli 2021 zijn enkel te consulteren via de RAADPLEEGOMGEVING.

Samenstelling

 • Michel Vanderhasselt CD&V en Volks

  Burgemeester

  Bevoegdheden

  Veiligheid, burgerzaken, personeel, patrimonium, lokale economie, sociale economie, tewerkstelling, markten, landbouw, dierenwelzijn.

  Spreekuren: op afspraak.

  Contactgegevens

  Adres
  Vitseroelstraat 66 , 1740Ternat
  GSM
  0475 43 47 64
  E-mail
  burgemeester@ternat.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Jozef Borremans CD&V en Volks

  1ste schepen

  Bevoegdheden

  Openbare werken, senioren, andersvaliden, kermissen, feestelijkheden.

  Spreekuren: donderdag van 18u-20u (gemeentehuis) en op afspraak.

  Contactgegevens

  Adres
  Groenstraat 85, 1740Ternat
  GSM
  0476 35 00 73
  E-mail
  jozef.borremans@ternat.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Geert De Feyter CD&V en Volks

  2de schepen

  Bevoegdheden

  Omgeving (ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu), woonbeleid, duurzame ontwikkeling, Vlaams karakter, erfgoed, begraafplaatsen, kerkfabrieken.

  Spreekuren: op afspraak.

  Contactgegevens

  Adres
  P. Van Cauwelaertstraat 25, 1740Ternat
  GSM
  0474 42 16 00
  E-mail
  geert.defeyter@ternat.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Ines Swaelens Voor Ternat

  3de schepen

  Bevoegdheden

  Vrije tijd: jeugd, sport, cultuur, toerisme, bibliotheek - burgerparticipatie, communicatie, informatisering, politieke vernieuwing.

  Spreekuren: op afspraak

  Contactgegevens

  Adres
  Rodestraat 26, 1742Ternat
  GSM
  0476 76 70 98
  E-mail
  ines.swaelens@ternat.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Kris De Meuter Voor Ternat

  4de schepen

  Bevoegdheden

  Onderwijs, kinderopvang, Huis van het Kind.

  Spreekuren: op afspraak.

  Contactgegevens

  Adres
  Winterweg 9, 1740Ternat
  GSM
  0475 51 00 75
  E-mail
  kris.demeuter@ternat.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Marc Faes Voor Ternat

  5de schepen

  Bevoegdheden

  Welzijn, gezondheidszorg, vrijwilligersbeleid, integratie, internationale samenwerking, armoedebestrijding.

  Spreekuren: donderdag van 18u-20u in het OCMW-Sociaal Huis (Kapelleveld 8, 1742 Ternat)

  Contactgegevens

  Adres
  Brusselstraat 41, 1740Ternat
  GSM
  0478 43 12 35
  E-mail
  marc.faes@ternat.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Sieglinde De Mulder

  Algemeen Directeur

  Contactgegevens

  Adres
  Gemeentehuisstraat 21, 1740Ternat
  T
  02 451 45 41
  privémail
  sieglinde.demulder@ternat.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje