Sluikstorten / Afvalverbranding

Sluikstorten

Artikel 12 van het Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen: " Het is verboden afvalstoffen achter te laten of te verwijderen in strijd met de voorschriften van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan".
Iedere vorm van achterlaten van afval zal streng worden beboet.

Afvalverbranding

Een aanzienlijk percentage van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes stoken in open lucht. Dit heeft niet enkel verstrekkende gevolgen voor de stoker en zijn buren, maar voor elke burger en stemt dus tot nadenken over de gevolgen voor het milieu en onze gezondheid. 
Afval verbranden in open lucht is streng verboden! 

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden!

Wie de geldende bepalingen aan zijn laars lapt riskeert een fikse boete.

Meer info